Microbiologische analyse & pathogenen screening

Rapid Chek®
HygieneChek™

Rapid Chek® & HygieneChek™

Food Risk Management biedt u het Rapid Chek® en HygieneChek™ systeem van de fabrikant RomerLabs aan specifiek voor voedingsmiddelen producenten en de agri-verwerkende sector die dagelijks binnen de productie omgeving dan wel in het ‘on-site’ microbiologische laboratorium te maken hebben met de belangrijke analyse van bederforganisme & pathogenen.Productassortiment Pathogenen & Hygiëne screening:

Voedsel overdraagbare ziekten zijn een ernstig probleem voor de volksgezondheid in de hele wereld. Voedingsmiddelen kunnen gecontamineerd worden met pathogene bacteriën door middel van blootstelling aan dierlijke mest, gebrekkige verwerking controles, kruisbesmetting en onjuiste opslag of koken, bereiding. Productievertragingen, installatie shut-downs, voedselbederf, merkbescherming en het terugroepen van producten kost geld en mogelijk de reputatie van een bedrijf. Daarom zijn kosteneffectieve en gemakkelijk te gebruiken en nauwkeurige testmethoden essentieel voor producenten om te garanderen dat de producten welke de consument ontvangt niets minder dan het verste en veiligste voeding is.

Romer Labs biedt gevalideerde detectie methoden voor het in kaart brengen van microbiologische parameters als de pathogenen E. coli, Salmonella en Listeria in een gebruiksvriendelijke, snel en een kosteneffectief formaat.


Testformaten food pathogenen en hygiëne van de fabrikant RomerLabs.

Rapid Chek

Het innovatieve Rapid Chek biedt een snel, accuraat, betrouwbaar en eenvoudig disposable systeem voor microbiologisch onderzoek voor o.a. de food-, feed-, agri industrie.

HygieneChek™

HygieneChek™ is een gemakkelijke agar-based testsysteem om microbiologische contaminatie te checken in een variëteit van vloeistoffen en oppervlakken.

hygeien-check


rapid33