Food Risk Management BV, in samenwerking met Romer Labs bieden wij brede variëteit innovatieve producten en chemicaliën aan voor de detectie, analyse en identificatie van mycotoxinen, voedselallergenen, gmo’s en residuen van contaminanten. Daarnaast specialiseren wij ons in testoplossingen en sampling tools voor voedingsmiddelen pathogenen en hygiëne controle.

Bekijk ons portfolio en vind de ideale oplossing voor uw analytische behoeften:  


Mycotoxinen
Mycotoxinen zijn giftige stoffen die geproduceerd worden door schimmels. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze schimmels zich ontwikkelen op granen en andere grondstoffen. Meerdere mycotoxinen kunnen bij mens en dier gezondheidsproblemen veroorzaken, die soms ernstig zijn. Sommige mycotoxinen veroorzaken darmklachten, andere zijn dan weer giftig voor het zenuwstelsel of kankerverwekkend.

Romer Labs biedt een brede range testoplossingen aan voor mycotoxinen analyse waaronder referentie materiaal voor ‘reference testing’, opzuiveringskolommen en diagnostische testkits.

ELISA
Lateral Flow Devices (sneltesten)
Referentie materiaal
Clean-up Columns

Biopure Standard solutions

9-logo_biopure_rgbFood Risk Management biedt het volledige Biopure gamma ‘Interne Kalibratie Standaarden’ aan voor HPLC en massaspectrometrie

De standaarden en referentiematerialen zijn zowel in vaste,- als vloeibare vorm en mix oplossingen verkrijgbaar. Specifiek voor LC-MS/MS methode heeft Biopure® een exclusieve reeks internal Fully Stable Isotope Labelled standaarden in haar assortiment.

Multi-mycotoxin methods zijn in staat om verscheidene mycotoxinen tergelijkertijd te detecteren. Biopure biedt tevens oplossingen aan voor een effectieve multi-mycotoxin opzuivering alvorens de analyse met HPLC of LC-MS/MS.

Wij bieden de volgende type kalibratie standaarden aan voor mycotoxinen analyse:

C13 Isotopisch gelabelde standaarden
Vaste gekristalliseerde stoffen
Mix oplossingen 
Single Calibrant Solutions 
Alkaloides
Customized oplossingen -start materiaal.

Pathogenen
Rapid Chek® systeem specifiek voor voedingsmiddelen producenten die dagelijks binnen het microbiologisch laboratorium te maken hebben met de belangrijke analyse van bederforganisme & pathogenen.

Listeria en L-monocytogenes  is een serieuze food-borne pathogeen welke vaak wordt geassocieerd met de contaminatie vanuit het voedingsmiddelen productie proces. De eenvoudige RapidChek methode laat binnen een kort tijdsbestek ( 24-48hr ) zien of er microbiologische verontreiniging wordt aangetoond van het eindproduct.

Pathogenen analyse a.d.h.v. dipstick LFD sneltest: Rapid Chek is een eenvoudige, snelle  microbiologische test om listeria, salmonella, e-coli te monitoren in voedingsmiddelen- en omgevingsmonsters. Deze innovatieve methode om in eigen laboratoria ‘on-site’ betrouwbaar en kostenbesparend bederforganisme te kunnen detecteren. 

De RapidChek®Listeria monocytogenes test is een uitermate geschikte methode (AOAC-gecertificeerd) voor het microbiologisch screenen van oppervlakken of een gevarieerd aanbod van ready-to-eat foods en zeevoedsel op dit pathogeen. 

Allergenen
Voedselallergie vormt een van de belangrijkste wereldgezondheidsproblemen door zijn toenemende prevalentie en de ernst van de reacties. Detectiemethoden zijn vereist om allergenen correct te kunnen etiketteren in de waaier van levensmiddelen waarin ze voorkomen. Bij deze methoden is het vaak onduidelijk wat gedetecteerd wordt en hoe de resultaten uitgedrukt en/of geïnterpreteerd moeten worden. Daarenboven ontbreken officiële methoden voor allergenen detectie en normen voor methode validatie.

Food Risk Management biedt op voedsel allergenen analyse gebied een breed pakket detectiemethoden aan, ons assortiment omvat eenvoudige snel testen en conventionele ELISA methode voor laboratorium.

AgraStrip: Dipstick Lateral Flow sneltesten zijn geschikt voor het eenvoudig monitoren van allergenen residuen. Deze snelle on-site kwalitatieve analyse van o.a. voedingsmiddelen en ingrediënten op allergeen residuen of de verificatie van schoonmaakprocessen op kruiscontaminatie ( voedingsmiddelen omgeving, oppervlakken met behulp van swabs) na schoonmaakprocedure. 

Enzymatische immuno-assay kits voor gebruik binnen laboratorium treft u onder het AgraQuant en AgraQuant PLUS assortiment ELISA's.  

Hygiëne monitoring
Hygiëne monitoring voor uw kwaliteitsdienst:

Hygiëne Chek microbiologische dip- slides :
‘eenvoudige druk agar plates’ met dubbele media peddel voor het effectief aantonen en identificeren van microbiologische verontreinigingen en (pathogene-) micro-organismen op o.a. food producten en oppervlakken sampling van productielijnen.

De eenvoudige Hygiene Chek methode laat binnen een kort tijdsbestek zien of er microbiologische verontreiniging wordt aangetoond visueel via de agar swab.

GMO
Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd. Bij genetische modificatie wordt een deel van het genetisch materiaal van een levend wezen geïsoleerd in de vorm van een DNA-fragment en vervolgens ingebracht in een ander organisme.

AgraStrip sneltest methode voor on-site GMO  analyse 
Romer Labs produceert eenvoudige testoplossingen voor het snel on-site screenen van agri-commodities en ruwe feed ingrediënten op de aan-, of afwezigheid van GMO traits. De meeste traits en events in soja, mais en rijst (granen)samples zijn betrouwbaar te detecteren met de AgraStrip testen. Assortiment bevat een 30-tal combinaties en de meest voorkomende traits op te pakken in de samples door middel van uitlezing met de AgriVision striplezer. (in ppm)

Antibiotica residuen
Het grootschalig gebruik van antibiotica in met name de veehouderij is een serieus risico voor consumenten. Enerzijds vanwege de toenemende antibioticaresistentie maar ook omdat restanten van antibiotica in levensmiddelen terecht kunnen komen. In de voedingsmiddelenindustrie is daarom grote behoefte aan meetmethodes die verschillende antibiotica kunnen aantonen.

Snel, nauwkeurig en betrouwbaar drug residuen screening is daarom belangrijk. RomerLabs biedt snelle en eenvoudige ‘Easy-to-use solutions’voor veterinair drug analyses.

Romer Labs bied een breed assortiment gevoelige en relatief simpele drug residuen testkits aan voor de detective van residuen in een variëteit van monsters waaronder; spierweefsel, urine, melk, eieren, honing en feed monsters. De testkits gebruiken ELISA technologie en kenmerken zich door late detectie limieten.

Vermaal molens
OLYMPUS DIGITAL CAMERAFood Risk Management heeft een tweetal verschillende typen maalmolens voor in haar assortiment voor het eenvoudig bewerken van agri samples. De Rass Mill ® zijn specifiek ontwikkeld voor het gebruik van vermalen t.b.v. mycotoxinen en GMO analyse. Tal van maal applicaties zijn uit te voeren waaronder vocht, eiwitten, vetten, vezels, pesticides etc. De Romer Labs® mills zijn van superieure kwaliteit, RVS en eenvoudig schoon te maken. De beweegbare delen zijn te vervangen.

 

Neem contact met de FRM Sales afdeling op om uw product wensen met ons te bespreken; Support@foodriskmanagement.nl