Food Risk Management BV biedt de onderstaande RomerLabs productgroepen aan:

De volgende productlijnen hebben wij in ons assortiment:

Mycotoxinen
Mycotoxinen zijn giftige stoffen die geproduceerd worden door schimmels. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze schimmels zich ontwikkelen op granen en andere grondstoffen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer tijdens de teelt de weersomstandigheden ongunstig zijn (langdurige perioden van regen, hoge luchtvochtigheid,…)

Meerdere mycotoxinen kunnen bij mens en dier gezondheidsproblemen veroorzaken, die soms ernstig zijn. Sommige mycotoxinen veroorzaken darmklachten, andere zijn dan weer giftig voor het zenuwstelsel of kankerverwekkend

To ensure food and feed safety several countries have established regulatory limits for mycotoxin contamination in crops. Consequently, food and feed producers need to test for mycotoxins in their products, which can be done with rapid test systems for quick on-site results and reference test systems for the confirmation of these test results.

Biopure
9-logo_biopure_rgbFood Risk Management biedt het volledige RomerLabs assortiment referentie materiaal & ‘Interne Kalibratie Standaarden’ (IS ) aan voor HPLC en LC-MS/MS o.a. voor mycotoxinen onder de merknaam Biopure® bevat een volledig assortiment referentie materialen / standaarden zowel in vaste,- als vloeibare vorm en mix oplossingen. Specifiek voor LC-MS/MS methode heeft Biopure® een exclusieve reeks internal Fully Stable Isotope Labelled standaarden in haar assortiment.

Pathogenen
imagesca0rgs40Rapid Chek®systeem aanbieden specifiek voor voedinsmiddelen producenten die dagelijks binnen het microbiolisch lab. te maken hebben met de belangrijke analyse van bederforganisme & pathogenen.Het innovatieve Rapid Chek biedt een snel, accuraat, betrouwbaar en eenvoudig disposable systeem voor microbiologisch onderzoek voor de Food industrieRapid Chek is een uiterst sensitieve en betrouwbare ‘2 staps’ methode om via een relatief eenvoudig protocol tijdsbesparend pathogenen onderzoek op voedingsmiddelen uit te kunnen voeren.

Allergenen
fried_eggFood Risk Management biedt op allergen analyse gebied een zo breed mogelijk pakket detectiemethoden aan, ons assortiment omvat eenvoudige snel testkits ‘AgraStrips voor de on-site analyse van allergenen. Daarnaast hebben wij enzymatische immuno-assay kits in ons productgamma onder de AgraQuant range.

GMO
ddfGenetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd. Bij genetische modificatie wordt een deel van het genetisch materiaal van een levend wezen geïsoleerd in de vorm van een DNA-fragment en vervolgens ingebracht in een ander organisme.

Antibiotica residuen
9-sliced_up_beefHet grootschalig gebruik van antibiotica in met name de veehouderij is een serieus risico voor consumenten. Enerzijds vanwege de toenemende antibioticaresistentie maar ook omdat restanten van antibiotica in levensmiddelen terecht kunnen komen. In de voedingsmiddelenindustrie is daarom grote behoefte aan meetmethodes die verschillende antibiotica kunnen aantonen.

Snel, nauwkeurig en betrouwbaar drug residuen screening is daarom belangrijk. RomerLabs bidet snelle en eenvoudige ‘Easy-to-use solutions’ voor veterinair drug analyses. Romer Labs bied een breed assortiment gevoelige en relatief simpele drug residuen testkits aan voor de detective van residuen in een variëteit van monsters waaronder; spierweefsel, urine, melk, eieren, honing en feed monsters. De testkits gebruiken ELISA technologie en kenmerken zich door late detectie limieten.

Vermaal molens
OLYMPUS DIGITAL CAMERARomer Labs® mills are specifically designed for use in sample preparation for mycotoxin analysis, and can be used for a variety of grinding applications, including moisture, proteins, fats, fiber and pesticide analyses. Both Romer Labs® mills are easy to clean and the moving parts are easy to access.
Food Risk Management heeft 2 verschillende typen maalmolens in haar assortiment.

Enzymatic Analysis
inspirations_dessert1We bieden o.a. de volgende producten aan voor enzymatische voedingsmiddelen analyse:
Suiker analyse & Alcohol analyse & Lactose_ D-Galactose